ഡോ. ജഅഫർ പറമ്പൂർ

മലേഷ്യ ഇൻറർനാഷനൽ ഇസ്​ലാമിക്​ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിലെ സോഷ്യൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻറ്​ എഡ്യുക്കേഷനൽ ലീഡർഷിപ്പ്​ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ.