പി.വി. ഷാജികുമാർ

കഥാകൃത്ത്, തിരക്കഥാകൃത്ത്. ജനം (കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒഡേസ ഫിലിം സൊസൈറ്റി നിർമിതി), വെള്ളരിപ്പാടം, കിടപ്പറ സമരം, ജി.എൽ.പി ഉസ്‌കൂൾ കീക്കാംങ്കോട്ട് തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കഥാ സമാഹാരങ്ങൾ. കന്യക ടാക്കീസ്, ടെയ്ക്ക് ഓഫ് എന്നീ സിനിമകളുടെ തിരക്കഥയും പുത്തൻപണം എന്ന സിനിമയുടെ സംഭാഷണവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.