മനോജ്​ വി.

തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്ത്​ നാരായണമംഗലം യൂണിയൻ എൽ.പി. സ്​കൂളിൽ അധ്യാപകൻ.