സാജു ഗംഗാധരൻ

സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ. അഴിമുഖം ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിന്റെ കോർഡിനേറ്റിംഗ് എഡിറ്റർ ആയി ഏഴു വർഷം പ്രവർത്തിച്ചു. കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം ഫെസ്റ്റിവൽ ബുക്കിന്റെയും മലയാള സിനിമാ അവാർഡ്: (1969- 2019) എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു.