എൻ. സുകന്യ

എസ്.എഫ്.ഐയിലൂടെ വിദ്യാർഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലെത്തി. എൺപതുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനും പ്രീ ഡിഗ്രി ബോർഡ് രൂപീകരണത്തിനും എതിരായ സമരങ്ങളിൽ നേതൃസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നു. 1987ൽ കേരള സർവകലാശാല യൂണിയന്റെ ആദ്യ വനിതാ ചെയർപേഴ്‌സണായി. എസ്.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻറും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്നു. ദേശാഭിമാനി സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ സി.പി.ഐ- എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം, കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ കൗൺസിലർ.