ഷിബു കെ.എൻ.

ഓർഗാനിക്​സ്​ ആൻറ്​ ക്ലൈമറ്റ് ക്യാമ്പെയ്നർ, GAIA - ഏഷ്യ പസഫിക്. പരിസ്​ഥിതി, ടൂറിസം, ഖരമാലിന്യ സംസ്​കരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ പഠന- ഗവേഷണ ​പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ​​​​​​​ചവറല്ലിത്​ ജീവിതം എന്ന ​പുസ്​തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്​.