നജ് വാന്‍ ദാര്‍വിഷ്

സമകാലീന അറബ് കവികളില്‍ പ്രമുഖൻ. 2000-ാമാണ്ടിൽ ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാള്‍ മുതല്‍ പലസ്തീനിയന്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കവിയായി ലോകമെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്നു.