കുഴൂർ വിത്സൺ

കവി, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. കവിതകൾ തമിഴ്​, കന്നട, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്​, അറബിക്​, ജർമൻ, സ്​പാനിഷ്​ ഭാഷകളിലേക്ക്​ വിവർത്തനം ചെയ്​തിട്ടുണ്ട്​. ഉറക്കം ഒരു കന്യാസ്​ത്രീ, വിവർത്തനത്തിന്​ ഒരു വിഫലശ്രമം, കുഴൂർ വിത്സന്റെ കവിതകൾ, വയലറ്റിനുള്ള കത്തുകൾ, തോറ്റവർക്കുള്ള പാട്ടുകുർബാന, ഇന്ന്​ ഞാൻ നാളെ നീയാൻറപ്പൻ, മിഖായേൽതുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.