പി.ടി.രാഹേഷ്

പാലക്കാട്​ ജില്ല ശിശുക്ഷേമ സമിതി എക്​സിക്യൂട്ടീവ്​ അംഗം. കുട്ടികളുടെ സംഘടനാരംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ- സാംസ്​കാരിക രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ‘ബൂസ്​റ്റർ ഡോസ്​’ എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.