എസ്​. ഗോപാലകൃഷ്​ണൻ

ബ്രോഡ്​കാസ്​റ്റർ, എഴുത്തുകാരൻ, സാംസ്​കാരിക വിമർശകൻ, ​കോളമിസ്​റ്റ്. യു.എ.ഇ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള റേഡിയോ മാംഗോയിൽ കണ്ടൻറ്​ ഹെഡ്​. ഡൽഹിയിൽ ആകാശവാണിയിലും സഹപീഡിയയിലും ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചു. ജലരേഖകൾ, കഥ പോലെ ചിലതു സംഭവിക്കു​മ്പോൾ, മനുഷ്യനുമായുള്ള ഉടമ്പടികൾ, പാട്ടും കാലവും എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.