വി.സി.​ തോമസ്​

പ്രസാധകൻ- വി.സി. തോമസ് എഡിഷൻസ്. പബ്ലിഷിംഗ് / റൈറ്റ്​സ്​ കൺസൽട്ടൻറ്. 25 വർഷമായി മലയാള പുസ്തക പ്രസാധന വിപണന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2005 ലെ ഫ്രാങ്ക്ഫുർട് ഇന്റർനാഷണൽ എഡിറ്റോറിയൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ലഭിച്ചു. ഫോറിൻ റൈറ്റ്​സിൽ ജർമനിയിലെ പ്രമുഖ പുസ്​തക പ്രസിദ്ധീകരണ ശാലയായ റോവോൾട് ഫർലാഗിൽ (ഹാംബുർഗ്) പരിശീലനം നേടി. 2017 ലെ സേവ് ബിർജ്ജർ ജെറുസലേം ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയർ ഫെലോ ആണ്.