ടി.പി. വേണുഗോപാലൻ

കഥാകൃത്ത്​. പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇ.എം.എസ്​ സ്​മാരക ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്​കൂൾ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ. സുഗന്ധമഴ, കുന്നുംപുറം കാർണിവൽ, മണ്ണുവായനക്കാരൻ, ദൈവം തിരിച്ചയച്ച പ്രാർഥനകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.