ആനി രാജ

സി.പി.ഐ ദേശീയ എക്​സിക്യൂട്ടീവ്​ അംഗം, പാർട്ടിയുടെ വനിതാ വിഭാഗമായ നാഷനൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വുമന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി.