രശ്​മി സതീഷ്​

ഗായിക, സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്. നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി എന്ന സിനിമയുടെ സഹ സംവിധായികയായിരുന്നു. 22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയം എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു. വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ സഞ്ചരിച്ച് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങൾ വിഷയമാക്കി ‘ട്വൽത്ത്​ അവർ സോംഗ്' എന്ന മ്യൂസിക് ആൽബം സംവിധാനം ചെയ്തു.