ഡോ. മനോജ് വെള്ളനാട്

സർജൻ, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്. കഥാകൃത്ത്, ശാസ്ത്ര ലേഖകൻ.

Health

അധികാരികൾ തന്നെയാണ് ഡോ. വന്ദനയുടെ കൊലയ്​ക്ക്​ ഉത്തരവാദി

ഡോ. മനോജ് വെള്ളനാട്

May 10, 2023

Health

ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞോ, ചവിട്ടുകൊണ്ടൊരു വനിതാ ഡോക്ടർ ചികിത്സയിലാണ്

ഡോ. മനോജ് വെള്ളനാട്

Nov 24, 2022

Short Story

പോസ്​റ്റ്​മോർട്ടം ടേബിൾ

ഡോ. മനോജ് വെള്ളനാട്

Oct 24, 2022

Short Story

പോസ്​റ്റ്​മോർട്ടം ടേബിൾ

ഡോ. മനോജ് വെള്ളനാട്

Jul 11, 2022

Health

ആ അമ്മയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്​ അറിയൂ, പ്രസവാനന്തര വിഷാദം ഒരു കുറ്റകൃത്യമല്ല

ഡോ. മനോജ് വെള്ളനാട്

Mar 10, 2021

Health

കോവിഡ് മാറിയശേഷമുള്ള അപകടാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പ്

ഡോ. മനോജ് വെള്ളനാട്

Mar 03, 2021

India

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വാക്‌സിൻ ലഭിക്കുക എപ്പോഴായിരിക്കും?

ഡോ. മനോജ് വെള്ളനാട്

Dec 05, 2020

Health

പിടിവിടാതിരിക്കാം, കേരളം പുതിയ കോവിഡ് തരംഗത്തിൽ

ഡോ. മനോജ് വെള്ളനാട്

Nov 08, 2020