ഡോ. ടി.എം. തോമസ്​ ഐസക്​

സംസ്ഥാന മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രി, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ. സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം. സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ: കേന്ദ്രവും കേരളവും, ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, കേരളം: മണ്ണും മനുഷ്യനും, ആഗോള പ്രതിസന്ധിയും ആഗോളവൽക്കരണവും, ലോക്കൽ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻറ്​: ദ കേരള പീപ്പിൾസ് കാമ്പയിൻ ഫോർ ഡി സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിംഗ് (റിച്ചാർഡ് ഫ്രാങ്കിയോടൊപ്പം) തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.

India

ബി.ജെ.പിക്ക് കേരളത്തില്‍നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടാന്‍ പോകുന്നില്ല

ഡോ. ടി.എം. തോമസ്​ ഐസക്​, മനില സി. മോഹൻ

May 11, 2023

Developmental Issues

വിഴിഞ്ഞം അദാനിയുടെ പദ്ധതിയല്ല, കേരള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയാണ്

ഡോ. ടി.എം. തോമസ്​ ഐസക്​

Nov 29, 2022

Kerala

കെ റെയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ പാത

ഡോ. ടി.എം. തോമസ്​ ഐസക്​

Oct 22, 2022

Kerala

ചോദിച്ചത്​ പത്തുവർഷത്തെ എന്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രം, ഇപ്പോൾ ഇ.ഡിയാണ് വെട്ടിൽ

ഡോ. ടി.എം. തോമസ്​ ഐസക്​, ടി.എം. ഹർഷൻ

Oct 14, 2022

Kerala

ഇരുപതാം വയസ്സിലും തർക്കപ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് തീർപ്പുകളുണ്ടായിരുന്ന കോടിയേരി

ഡോ. ടി.എം. തോമസ്​ ഐസക്​

Oct 01, 2022

Economy

കെ റെയിൽ: എന്താണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ശരിയായ വികസന മുൻഗണന?

ഡോ. ടി.എം. തോമസ്​ ഐസക്​

Feb 19, 2022

Economy

കെ റെയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ പാത

ഡോ. ടി.എം. തോമസ്​ ഐസക്​

Feb 18, 2022

Kerala

6 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നാടിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ വിൽപ്പനയ്ക്കു വയ്ക്കുകയാണ്; ഡോ. തോമസ് ഐസക്ക്

ഡോ. ടി.എം. തോമസ്​ ഐസക്​

Aug 24, 2021

Kerala

സർക്കാരിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്താനുള്ള സ്ഥാപനമല്ല സി.എ.ജി

ഡോ. ടി.എം. തോമസ്​ ഐസക്​

Nov 19, 2020

Kerala

കിഫ്ബി, മസാലബോണ്ട്, സി ആന്റ് എ.ജി: വിവാദങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി ഡോ. തോമസ് ഐസക്കിന്റെ മറുപടി

ഡോ. ടി.എം. തോമസ്​ ഐസക്​

Nov 18, 2020