ഷാജു വി. ജോസഫ്​

ദലിത്​ സാമൂഹിക- രാഷ്​ട്രീയ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അംബേദ്‌കർ പ്രോഗ്രസീവ്​ ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ ഫോറം ജനറൽ സെക്രട്ടറി. കേരളത്തിലെ ദലിത് ക്രൈസ്തവർ: ചരിത്രം, സ്വതം, പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാദൈവസഭ- സാമൂഹിക ചരിത്രപ്രസക്തി എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.

Education

പട്ടിക വിഭാഗ വിദ്യാർഥികളുടെ ഗ്രാൻറ്​: പുതിയ ചെയർമാന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമായ ഒരു അടിയന്തര വിഷയം

ഷാജു വി. ജോസഫ്​

Feb 25, 2023

Education

കെ.ആർ. നാരായണൻ ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​: ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന്​ സർക്കാർ നടപടിയാണ്​ ഇനി വേണ്ടത്​

ഷാജു വി. ജോസഫ്​

Feb 23, 2023

Education

വിദ്യാഭാസത്തിന്റെ പോരാട്ടഭൂമിയായിരുന്നു അന്നും മലബാർ

ഷാജു വി. ജോസഫ്​

Feb 15, 2023

Education

പട്ടിക വിഭാഗം വിദ്യാർഥികളെ പഠനത്തിൽനിന്ന്​ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര പരിഷ്​കാരം

ഷാജു വി. ജോസഫ്​

Feb 02, 2023

Society

അടൂരിനുശേഷം പ്രളയമല്ല; തലയെടുപ്പോടെ തുടരും കെ.ആർ. നാരായണൻ ഫിലിം ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​

ഷാജു വി. ജോസഫ്​

Feb 01, 2023

Agriculture

ഏഴ് വർഷത്തെ ഹിന്ദുത്വ ആഖ്യാനങ്ങൾ മുഴുവൻ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തുടക്കം

ഷാജു വി. ജോസഫ്​, ഡോ. യാസ്സർ അറഫാത്ത് പി. കെ.

Nov 19, 2021