നസീർ ഹുസൈൻ കിഴക്കേടത്ത്

ഐടി വിദഗ്ധന്‍, എഴുത്തുകാരന്‍

Kerala

ആ പത്ത് ലക്ഷം ഓഫര്‍ അവരുടെ കണക്ക് പൊളിക്കാനാണ്‌

നസീർ ഹുസൈൻ കിഴക്കേടത്ത്, അലി ഹൈദർ

May 02, 2023

Society

പ്രണയത്തിന്റെ ആറാമത്തെ ഭാഷ...

നസീർ ഹുസൈൻ കിഴക്കേടത്ത്

May 01, 2023

Society

മാറേണ്ടത് കോഴപ്പണം വാങ്ങി സ്വന്തം ജാതിക്കാരെ മാത്രം നിയമിക്കുന്ന സംവരണം

നസീർ ഹുസൈൻ കിഴക്കേടത്ത്

Jan 06, 2023

Health

ആരോഗ്യസർവകലാശാലയുടെ തലച്ചോറിന് എത്ര വയസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ?

നസീർ ഹുസൈൻ കിഴക്കേടത്ത്

Dec 22, 2022

Media

മലയാളം ന്യൂസ് ചാനലുകൾ എന്നെങ്കിലും ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമോ

നസീർ ഹുസൈൻ കിഴക്കേടത്ത്

Jul 24, 2022

Women

സ്​ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ കാലിനിടയിലേക്ക്​ നോക്കുന്നവരോട്​...

നസീർ ഹുസൈൻ കിഴക്കേടത്ത്

Apr 07, 2022

Science and Technology

എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു മൈക്രോസോഫ്‌റ്റോ ഗൂഗിളോ ആപ്പിളോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല?

നസീർ ഹുസൈൻ കിഴക്കേടത്ത്

Apr 18, 2021