ഡോ. പ്രവീൺ സാകല്യ

കോഴഞ്ചേരി സെൻറ് തോമസ് കോളേജ്‌  ഭൗതികശാസ്ത്ര  വിഭാഗം മേധാവി. ഗവേഷകനും ശാസ്ത്ര ലേഖകനുമാണ്.  ചെന്നൈയിലെ ദേശീയ തീരദേശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലും ഐ.ഐ.ടി ഡൽഹിയിലെ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് സയൻസ് വിഭാഗത്തിലും പ്രോജക്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞനായും, തിരുവനന്തപുരത്തെ ദേശീയ ഭൗമശാസ്ത്ര പഠനകേന്ദ്രത്തിൽ സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.