ടി.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ

കേരള ശാസ്​ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്​ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. ഗാഡ്​ഗിൽ റിപ്പോർട്ടും കേരള വികസനവും, കേരളം 2020 (എഡിറ്റർ), കേരളം സുസ്​ഥിര വികസനത്തിന്​ ഒരു രൂപ​രേഖ, നെഹ്​റുവിയൻ ഇന്ത്യ: പുനർവായനയുടെ രാഷ്​ട്രീയം എന്നിവയാണ്​ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.

Environment

പരിസ്​ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ ദരിദ്രപക്ഷ സംരക്ഷണമാക്കിയ ഡോ. എ. അച്യുതൻ

ടി.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ

Oct 11, 2022

Book Review

ധനശാസ്​ത്ര പഠനം; ​​​​​​​ജനപക്ഷത്തുനിന്ന്​

ടി.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ

Jul 12, 2022

Environment

വേണം, ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ഭരണരീതി

ടി.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ

Jun 17, 2022

Memoir

അനിവാര്യമായും പ്രസാദ്​ മാഷ്​ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാലമായിരുന്നു ഇത്​...

ടി.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ

Jan 21, 2022

Kerala

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ ആഹ്ളാദിക്കാം, പക്ഷേ...

ടി.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ

Dec 18, 2020

Kerala

സർക്കാറിന്റെ വികസന നടപടികളോട് പരിഷത്തിന് വിയോജിപ്പുണ്ട്

ടി.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ

Oct 24, 2020

Economy

കൊറോണക്കാലത്തെ കൊള്ളയടി പാക്കേജ്

ടി.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ

Jun 21, 2020

Society

അറ്റകുറ്റപ്പണികൊണ്ട് കാര്യമില്ല, വേണ്ടത് പുതിയ കേരളം

ടി.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ

Jun 01, 2020