മുഹമ്മദ് സിദാൻ

ടെക്‌നിക്കൽ ഡയറക്ടർ, ട്രൂകോപ്പി തിങ്ക്

Science and Technology

ഐ.ടിയില്‍ അടുത്ത 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് കോഴിക്കോടിന്റെ പ്ലാന്‍ എന്ത്?

അനില്‍ ബാലന്‍, മുഹമ്മദ് സിദാൻ

Feb 24, 2024

Economy

കോഴിക്കോട് ഭാവിയിൽ ഐ.ടി. കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാവും.

മുഹമ്മദ് സിദാൻ, അബ്ദുല്‍ ഗഫൂർ കെ.വി.

Oct 28, 2023

Science and Technology

ഐ.ടി. @ കേരളം: ബംഗളൂരുവിനോളം സാധ്യതയുള്ള കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടും

സുശാന്ത് കുറുന്തില്‍, മുഹമ്മദ് സിദാൻ

Jul 17, 2023

Economy

കോഴിക്കോട് തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ പടർന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ

മെഹ്‌റൂഫ് മണലൊടി, മുഹമ്മദ് സിദാൻ

Jun 29, 2023

Science and Technology

നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുണ്ടോ?

മുഹമ്മദ് സിദാൻ

Jul 20, 2020

Social Media

രാജ്യാതിരുകൾ ഇല്ലാത്ത ടിക് ടോക്

മുഹമ്മദ് സിദാൻ

Jun 30, 2020

Science and Technology

നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുണ്ടോ?

മുഹമ്മദ് സിദാൻ

Jun 29, 2020