ലീന തോമസ്​ കാപ്പൻ

കഥാകൃത്ത്​, വിവർത്തക. കാനഡയിൽ ഫാർമസിസ്​റ്റ്​. ആരോഗ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു. മരുന്നറിവുകൾ, മരുന്ന്​: ഉപയോഗവും ദുരുപയോഗവും എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

Health

അപകടകരമായ ആൻറിബയോട്ടിക്​ ദുരുപയോഗം; ഒരു ആഗോള ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച്​…

ലീന തോമസ്​ കാപ്പൻ

Jun 22, 2023

Health

ഒന്നു വീതം മൂന്നു നേരം മരുന്നും മലയാളിയും ചില കനേഡിയൻ അനുഭവങ്ങളും

ലീന തോമസ്​ കാപ്പൻ

Feb 16, 2023

Short Story

ചിറകുകൾ മുളച്ച്​ കനമില്ലാതെ മോമി പറന്നുപോയി

ലീന തോമസ്​ കാപ്പൻ

Oct 22, 2022

Society

അപ്​ഡേറ്റു ചെയ്​തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ​​​​​​​വിശ്വാസം എന്ന സോഫ്​റ്റ്​വെയർ

ലീന തോമസ്​ കാപ്പൻ

Oct 08, 2022

Health

ഫാർമസിയിൽ വന്ന്​ ആ 82 വയസ്സുകാരി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, ഫാർമസിസ്​റ്റിന്റെ ജിവിതത്തിൽനിന്ന്​ ഒരേട്​

ലീന തോമസ്​ കാപ്പൻ

Sep 24, 2022

Health

ആശ്വാസ മരണം സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കൊപ്പം, സംതൃപ്​തിയോടെ...

ലീന തോമസ്​ കാപ്പൻ

Sep 12, 2022

Short Story

മാർത്തയുടെ പരാതികൾ

ലീന തോമസ്​ കാപ്പൻ

Sep 01, 2022