ഡോ. കെ.എസ്. മാധവൻ

എഴുത്തുകാരൻ, പ്രഭാഷകൻ, സാംസ്‌കാരിക വിമർശകൻ. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ചരിത്രപഠന വകുപ്പിൽ പ്രൊഫസർ.

Politics

ദേശീയ ജനതയാകാൻ ഇന്ത്യക്കാർ ഇനിയും സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരങ്ങൾ

ഡോ. കെ.എസ്. മാധവൻ

Aug 23, 2023

Education

സംവരണത്തെക്കുറിച്ച്​ ഇന്നും സംശയം ഉന്നയിക്കുന്ന​വരോട്​...

ഡോ. കെ.എസ്. മാധവൻ, ഡോ. രാജേഷ്​ കോമത്ത്​

Feb 20, 2023

Book Review

'ആരുടെ രാമൻ?' എന്ന രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യം

ഡോ. കെ.എസ്. മാധവൻ

Nov 03, 2021

Minority Politics

‘നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ്​’ എന്ന സാമൂഹിക പുറംതളളൽ ഹിംസ

ഡോ. കെ.എസ്. മാധവൻ

Sep 18, 2021

History

മലബാർ സമരങ്ങളി​ലെ പോരാളികൾ ഏതുതരം മുസ്​ലിംകളാണ്​?

ഡോ. കെ.എസ്. മാധവൻ

Aug 20, 2021

History

മലബാർ സമരങ്ങളി​ലെ പോരാളികൾ ഏതുതരം മുസ്​ലിംകളാണ്​?

ഡോ. കെ.എസ്. മാധവൻ

Jun 24, 2021

Health

സയൻസ് ശത്രുവായ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് എങ്ങനെ കോവിഡിനെ നേരിടാൻ കഴിയും?

ഡോ. കെ.എസ്. മാധവൻ, ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Jun 09, 2021

Literature

അയ്യങ്കാളി: മലയാളി സാമൂഹികതയുടെ രാഷ്ട്രീയ യുവത്വം

ഡോ. കെ.എസ്. മാധവൻ

Jun 16, 2020