ഡോ. ടി.വി. സജീവ്​

പരിസ്​ഥിതി ശാസ്​ത്രജ്​ഞൻ. കെ.എഫ്.ആർ.ഐയിൽ സീനിയർ സയൻറിസ്​റ്റ്​. ദേശീയ, അന്താരാഷ്​ട്രീയ ജേണലുകളിൽ ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

Environment

പ്രകൃതിചൂഷണം: പ്രാദേശിക മുതലാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച്​ സംസാരിക്കാത്തതെന്ത്​?

ഡോ. ടി.വി. സജീവ്​, കുഞ്ഞുണ്ണി സജീവ്

Oct 22, 2022

Environment

സു​പ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്​ അശാസ്​ത്രീയം, പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ യാന്ത്രികമാകരുത്​

ഡോ. ടി.വി. സജീവ്​, കെ. കണ്ണൻ

Jun 09, 2022

Environment

വനം മാറുന്നു വന്യജീവികൾ മാറുന്നു മനുഷ്യരും മാറേണ്ടിവരും

ഡോ. ടി.വി. സജീവ്​, മനില സി. മോഹൻ

Mar 02, 2022

Environment

വനം മാറുന്നു വന്യജീവികൾ മാറുന്നു മനുഷ്യരും മാറേണ്ടിവരും

ഡോ. ടി.വി. സജീവ്​, മനില സി. മോഹൻ

Dec 13, 2021

Environment

പ്രകടനപത്രികയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ആ വാഗ്ദാനം : ക്വാറികൾ പൊതുമേഖലയിലാക്കും

ഡോ. ടി.വി. സജീവ്​

May 22, 2021

Environment

കേരളത്തിൽ നിരവധി സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നു; ​​​​​​​എവിടെയാണ്​ രാഷ്​​ട്രീയ പാർട്ടികൾ?

ഡോ. ടി.വി. സജീവ്​, കുഞ്ഞുണ്ണി സജീവ്

Feb 20, 2021