സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യം

Kerala

അക്കൗണ്ട്​ ഫ്രീസിംഗ്​: ഇത് കളി വേറെ ലെവലിലാണ്

സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യം

Apr 13, 2023

Science and Technology

വരൂ, സൈബർ സുരക്ഷാമേഖലയിൽ ഒരു സുരക്ഷിത കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാം

സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യം

Feb 14, 2023

Science and Technology

സൂക്ഷിക്കുക, 2023 ൽ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്രമണം നിങ്ങളെയും കാത്തിരിക്കുന്നു

സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യം

Jan 13, 2023

Science and Technology

ഡാറ്റയും പാറ്റയും അഥവാ ഹാഷ്​ വാല്യുവിന്റെ മറിമായങ്ങൾ

സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യം

Dec 14, 2022

Science and Technology

സൂക്ഷിക്കുക, നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ബ്രോക്കേഴ്‌സിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്‌

സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യം

Nov 24, 2022

Science and Technology

ഓൺലൈനിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ, സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യം

Oct 16, 2022

Science and Technology

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന സ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ

സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യം

Sep 18, 2022

Science and Technology

കുട്ടികളുടെ സ്മാർട്ട്​ ഫോണുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റി എവിടെനിന്ന് തുടങ്ങണം?

സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യം

Aug 24, 2022

Economy

ക്രിപ്‌റ്റോ തകർച്ച ഒരു ഷോക്ക്​ ട്രീറ്റ്​മെൻറ്​

സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യം

Jun 30, 2022

Science and Technology

നടിയെ ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ എഡിറ്റ്​ ചെയ്യപ്പെട്ടു? അല്ലെങ്കിൽ, ഒറിജിനൽ ഫയൽ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റി?

സംഗമേശ്വരൻ മാണിക്യം

May 04, 2022