സോമശേഖരൻ

മാർക്​സിസ്​റ്റ്​ സൈദ്ധാന്തികനും എഴുത്തുകാരനും. നക്​സലൈറ്റ്​ ആക്ഷനുകളിൽ ഒന്നായ കായണ്ണ പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തിലെ പങ്കാളി. തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും അതിക്രൂരമായ പൊലീസ്​ മർദ്ദനത്തിനിരയാകുകയും​ ചെയ്​തു. എഴുത്തച്​ഛൻ പഠനം, സ്​റ്റാലിനും സ്​റ്റാലിനിസവും, മാർക്​സിലേക്കുള്ള വഴി എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ