സി.എസ്. ചന്ദ്രിക

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്, സ്ത്രീപക്ഷ പ്രവർത്തക. എം.എസ്. സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിൽ കമ്യൂണിറ്റി അഗ്രോ ഡൈവേർസിറ്റി കേന്ദ്രത്തിൽ സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ്. പിറ, എന്റെ പച്ചക്കരിമ്പേ ക്ലെപ്റ്റോമാനിയ, ഭൂമിയുടെ പതാക, ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്, റോസ, പ്രണയകാമസൂത്രം - ആയിരം ഉമ്മകൾ, ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രീകൾ, മലയാള ഫെമിനിസം, കേരളത്തിന്റെ സ്ത്രീചരിത്രങ്ങൾ : സ്ത്രീമുന്നേറ്റങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ സ്ത്രീമുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രം, കെ. സരസ്വതിയമ്മ എന്നിവ പ്രധാന കൃതികൾ.

Obituary

പ്രൊഫ. എം.എസ്. സ്വാമിനാഥൻ; മലയാളി സമൂഹം മുന്‍വിധികളില്ലാതെ അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരാൾ

സി.എസ്. ചന്ദ്രിക

Sep 29, 2023

Theater

‘നാടകരംഗത്ത് സ്ത്രീകൾ യഥാര്‍ത്ഥ ശരീരഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല’

സി.എസ്. ചന്ദ്രിക, സാറാ ജോസഫ്

May 06, 2023

Theater

'നിരീക്ഷ' എന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയേറ്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ

സി.എസ്. ചന്ദ്രിക, രാജരാജേശ്വരി കെ., സുധി സി.എസ്

Apr 27, 2023

Women

നാടകത്തി​ൽ നടി എന്നത്​ പ്രശ്​നം നിറഞ്ഞ പ്രാതിനിധ്യമാണ്​

സി.എസ്. ചന്ദ്രിക, ശ്രീജ കെ.വി.

Mar 21, 2023

Women

മലയാള നാടകവേദിയിലെ സ്ത്രീശരീരവും സ്വത്വവും

സി.എസ്. ചന്ദ്രിക, ശ്രീലത എസ്.

Mar 17, 2023

Novel

നോവൽ ഭാഗം

സി.എസ്. ചന്ദ്രിക

Oct 21, 2022

Women

സിവിക്കിലെ ആണധികാരം, ഖാപ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന​​​​​​​ പുതിയ ഫെമിനിസ്റ്റ് ധാരയും

സി.എസ്. ചന്ദ്രിക, മനില സി. മോഹൻ

Aug 06, 2022