യാക്കോബ് തോമസ്

Movies

'യവനിക'യുടെ പിന്നിലെ കൊലപാതകവും, ചില സാമൂഹ്യപാഠങ്ങളും

യാക്കോബ് തോമസ്

Oct 15, 2022

Movies

തകർക്കപ്പെട്ട പഞ്ചവടിപ്പാലത്തിൽനിന്ന് കെ-റെയിലിലേക്കുള്ള ദൂരം

യാക്കോബ് തോമസ്

Jun 07, 2022

Movies

നെഗറ്റീവ്​, ആണത്തം, മമ്മൂട്ടി: ‘കൂടെവിടെ’ വീണ്ടും കാണാം

യാക്കോബ് തോമസ്

May 15, 2022

Film Studies

‘ചിത്രം’: ഭരണകൂട നോട്ടത്തിനുവഴങ്ങുന്ന മലയാളിയുടെ ഫോ​​ട്ടോഗ്രാഫ്​

യാക്കോബ് തോമസ്

May 04, 2022

Film Studies

മോഹൻലാലിന്റെ ദാസൻ, ശ്രീനിവാസന്റെ വിജയൻ: സിനിമയിലെ തറവാടിത്തവും തൊഴിലാളിത്തവും

യാക്കോബ് തോമസ്

Apr 17, 2022

Film Studies

ചാമരം: ലൈംഗികതയിൽനിന്ന് പ്രണയം സൃഷ്ടിച്ച ശരീരങ്ങൾ

യാക്കോബ് തോമസ്

Apr 04, 2022

Film Studies

ബൈബിളിലെ ഹവ്വ, ആദ്യപാപത്തിലെ ഹവ്വ

യാക്കോബ് തോമസ്

Mar 26, 2022

Movies

കിരീടം : ചരിത്രത്തിലെ കത്തിയും നായർ യുവാവിന്റെ തകർന്ന തൊഴിൽ സ്വപ്​നങ്ങളും

യാക്കോബ് തോമസ്

Mar 09, 2022

Movies

രാജാവിന്റെ മകൻ: ജാതിരാജാവിനെ അട്ടിമറിച്ച അധോലോക രാജാവ്

യാക്കോബ് തോമസ്

Feb 28, 2022

Movies

റാംജി റാവ് സ്പീക്കിംഗ്​: സവർണ ദാരിദ്ര്യമെന്ന മിത്തും അർഹതപ്പെട്ട ജോലിയും

യാക്കോബ് തോമസ്

Feb 15, 2022

Film Studies

ജാതിഭൂതകാലത്തിന്റെ ചരമഗീതങ്ങൾ; വരവേല്പിന്റെ ഗൾഫ്- തൊഴിലാളി പാഠങ്ങൾ

യാക്കോബ് തോമസ്

Feb 06, 2022

Film Studies

ജാതിഗ്രാമത്തിലെ പൊന്മുട്ടയി(ടാത്ത)ടുന്ന ഗൾഫ്

യാക്കോബ് തോമസ്

Jan 22, 2022

Movies

മമ്മൂട്ടി എന്ന വില്ലൻ, നായികയുടെ പ്രതികാരം, 'ന്യൂഡൽഹി'യുടെ ചരിത്രപ്രസക്തി

യാക്കോബ് തോമസ്

Jan 07, 2022