ഡോ. വി.ജി. പ്രദീപ്​കുമാർ

സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്​, ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കേരള മുൻ പ്രസിഡൻറ്​. പൊതുജനാരോഗ്യം, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ നിരവധി പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Health

ജീവനെടുക്കരുത്​, ഭക്ഷണം

ഡോ. വി.ജി. പ്രദീപ്​കുമാർ

May 18, 2022

Kerala

നവ കേരള മോഡലിനെക്കുറിച്ച്​ ചിന്തിക്കാൻ സമയമായി

ഡോ. വി.ജി. പ്രദീപ്​കുമാർ

Jan 02, 2022

Agriculture

കൃഷി ഇനി നമ്മുടെ പ്രധാന പരിഗണനയിലേക്കുവരികയാണ്​

ഡോ. വി.ജി. പ്രദീപ്​കുമാർ

Nov 20, 2021

Health

ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർമാർ, കണ്ണടയ്ക്കുന്ന പൊതുസമൂഹം

ഡോ. വി.ജി. പ്രദീപ്​കുമാർ

Jul 01, 2021

Labour

ആരോഗ്യവും ജീവനും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ

ഡോ. വി.ജി. പ്രദീപ്​കുമാർ

Jun 01, 2021

Health

കോവിഡിനുമുന്നിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു?

ഡോ. വി.ജി. പ്രദീപ്​കുമാർ

May 25, 2021

Health

കോവിഡും തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആരോഗ്യ മുദ്രാവാക്യവും

ഡോ. വി.ജി. പ്രദീപ്​കുമാർ

Apr 22, 2021

Education

ഒഴിവുവന്നത് 2463 സീറ്റ്; വിദ്യാർഥികൾക്ക് എം.ബി.ബി.എസ് വേണ്ടാതായോ?

ഡോ. വി.ജി. പ്രദീപ്​കുമാർ

Feb 10, 2021

Health

വാക്‌സിൻ എത്തി, ഇനി കോവിഡാനന്തര കാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം

ഡോ. വി.ജി. പ്രദീപ്​കുമാർ

Jan 12, 2021

Poetry

വള്ളുവനും ഞണ്ടും: ഡോ. വി.ജി. പ്രദീപ്​കുമാറിന്റെ കവിത

ഡോ. വി.ജി. പ്രദീപ്​കുമാർ

Dec 04, 2020