ബിനു ആനമങ്ങാട്

കവി, എഴുത്തുകാരി, പ്രസാധക. കുടുംബശ്രീ മിഷനിൽ ജോലി​ ചെയ്യുന്നു. ​​​​​​​മഴ പെയ്യിയ്ക്കാൻ ആരോ വരുന്നുണ്ട്, ഫിഷ് തെറാപ്പി, ക്രഷ് ദ ബോട്ടിൽ ആഫ്റ്റർ യൂസ് അഥവാ ഓർമ്മകൾ ചാവേറുന്ന ആകാശക്കപ്പൽ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

Kerala

ഭാവിയുടെ ​​​​​​​കുടുംബശ്രീ

ബിനു ആനമങ്ങാട്, എൻ. ജഗജീവൻ

Nov 10, 2022

Women

അനുഭവം നൽകിയ പാഠം, രാജ്യം ഏറ്റെടുത്ത മാതൃക

ബിനു ആനമങ്ങാട്, എൻ. ജഗജീവൻ

Oct 31, 2022

Women

കുടുംബശ്രീയുടെ കാൽനൂറ്റാണ്ട്;​ ദാരിദ്ര്യത്തിന്​ രാഷ്​ട്രീയ പരിഹാരവഴി വെട്ടിയ കഥ

ബിനു ആനമങ്ങാട്, എൻ. ജഗജീവൻ

Oct 22, 2022

Women

കുടുംബശ്രീ തുറന്നുവിട്ട സ്​ത്രീകളുടെ പലതരം ഒച്ചകൾ

ബിനു ആനമങ്ങാട്

May 17, 2022

Movies

അനീതിയുടെ 26 വർഷത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന പട

ബിനു ആനമങ്ങാട്

Mar 12, 2022

Books

പച്ചക്കുരുമുളകിന്റെ എരിവും പുകച്ചിലും

ബിനു ആനമങ്ങാട്

Jan 06, 2022

Poetry

മൂന്നാം ക്ലാസിലെ ഒരു മഴദിവസം

ബിനു ആനമങ്ങാട്

Dec 14, 2021

Poetry

മൂന്ന് തട്ടുകളുള്ള ഒരു സ്വപ്​നം

ബിനു ആനമങ്ങാട്

Sep 30, 2021

Poetry

തീവണ്ടിയൊച്ചയിൽ അവളുടെ വീട്

ബിനു ആനമങ്ങാട്

Jul 19, 2020