കെ.കെ. സുരേന്ദ്രൻ

എഴുത്തുകാരൻ. സുൽത്താൻ ബത്തേരി ‘ഡയറ്റ്'ൽ സീനിയർ ലക്ചററായിരുന്നു. വയനാട് മുത്തങ്ങയിൽ ആദിവാസി ഗോത്രമഹാസഭ നടത്തിയ ഭൂസമരത്തിൽ(2003) പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടു. അതിക്രൂരമായ പൊലീസ്​ മർദ്ദനത്തിനിരയായി.

Tribal

ആദിവാസികളുടെ സയൻസ്​ പഠനം: മന്ത്രിയും അക്കാദമിക സമൂഹവും അവഗണിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

കെ.കെ. സുരേന്ദ്രൻ

May 23, 2023

Tribal

വിശ്വനാഥൻ ആദിവാസിയാണ്​; അതാണ്​ ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഒരേയൊരു കാരണം

കെ.കെ. സുരേന്ദ്രൻ

Feb 17, 2023

Memoir

ഒരു മുറിവായി, വേദനയായി സംഗീതയുടെ കിട്ടാത്ത ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കെ.കെ. സുരേന്ദ്രൻ

Oct 08, 2021

Human Rights

പാർലമെൻറിൽ ചർച്ചയാകാത്ത സ്റ്റാൻ സ്വാമി

കെ.കെ. സുരേന്ദ്രൻ

Aug 10, 2021

Memoir

ശിഷ്യനുവേണ്ടി ജയിലിലേക്കുവരെ കരുതലെത്തിച്ച ബാലറാം മാഷ്

കെ.കെ. സുരേന്ദ്രൻ

Apr 30, 2021

Tribal

ആദിവാസികളുടെ പുതിയ തലമുറ സംസാരിക്കുന്നു, ഒരധ്യാപകനിലൂടെ

കെ.കെ. സുരേന്ദ്രൻ

Feb 26, 2021

Tribal

കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളെ ഭരണകൂടവും പൊലീസും കൈകാര്യം ചെയ്​തത്​ എങ്ങനെ? കെ.കെ. സുരേന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നു

കെ.കെ. സുരേന്ദ്രൻ

Feb 20, 2021

Tribal

പൊലീസ് വംശീയാതിക്രമത്തിന്റെ ക്രൂരാനുഭവം കെ.കെ. സുരേന്ദ്രൻ നേരിട്ടുപറയുന്നു

കെ.കെ. സുരേന്ദ്രൻ

Feb 04, 2021

Tribal

പൊലീസ് ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം ഇതാ, അധികാരത്തെ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

കെ.കെ. സുരേന്ദ്രൻ

Jan 14, 2021