കെ.കെ. കൊച്ച്

എഴുത്തുകാരനും ദളിത് ചിന്തകനും. ദേശീയതയ്‌ക്കൊരു ചരിത്രപാഠം, കേരളചരിത്രവും സാമൂഹിക രൂപീകരണവും, ഇടതുപക്ഷമില്ലാത്ത കാലം, ദലിതൻ (ആത്മകഥ), മൂലധനത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണവും കെ റെയിലുംഎന്നിവ പ്രധാന കൃതികൾ.

Dalit

സബാൾട്ടൻ ബ്രാഹ്മണിസം, ആർ.എസ്.എസ്, ഭൂപരിഷ്കരണം: എം. കുഞ്ഞാമനോട് കെ.കെ. കൊച്ച്, വിമർശനത്തോടെ

കെ.കെ. കൊച്ച്

Nov 06, 2023

History

ദലിതർ അദൃശ്യരാക്കപ്പെട്ട ചരിത്രം

കെ.കെ. കൊച്ച്

Jul 28, 2023

History

ഗാന്ധി മുതൽ പെരിയാർ വരെ: വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിലെ നുണയും നേരും

കെ.കെ. കൊച്ച്

Jul 21, 2023

Media

ബി.ബി.സിക്കെതിരായ നടപടിയോട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്വയം ജാമ്യം എടുക്കുകയാണ്​

കെ.കെ. കൊച്ച്

Mar 09, 2023

Media

വായനക്കാരുടെ / കാഴ്ചക്കാരുടെ ഓഡിറ്റിംഗിന് മാധ്യമ ലോകത്തെ വിധേയമാക്കണം

കെ.കെ. കൊച്ച്, കെ. കണ്ണൻ

Mar 07, 2023

Kerala

കെ റെയിലും ദലിത്​ മൂലധനവും

കെ.കെ. കൊച്ച്, കെ. കണ്ണൻ

Oct 22, 2022

Politics

എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കോൺഗ്രസിനെ എതിർക്കുന്നു?

കെ.കെ. കൊച്ച്

Sep 15, 2022

Kerala

കെ റെയിലും ദലിത്​ മൂലധനവും

കെ.കെ. കൊച്ച്, കെ. കണ്ണൻ

Feb 10, 2022

Politics

അഫ്​ഗാൻ സ്വതന്ത്രമായെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ മതമൗലികവാദത്തിന് ​​​​​​​സ്തുതി ഗീതമാലപിക്കുകയാണ്

കെ.കെ. കൊച്ച്

Sep 11, 2021

Politics

രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും തുടർഭരണവും

കെ.കെ. കൊച്ച്

Mar 28, 2021

Religion

അത്തരമൊരു തിരിച്ചറിവില്ലെങ്കിൽ മുസ്​ലിം സമുദായത്തിന്റെ ​​​​​​​യാത്ര ജിന്നയിലേക്കായിരിക്കും

കെ.കെ. കൊച്ച്

Jan 01, 2021