ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്

ചലച്ചിത്ര ചരിത്രകാരൻ / പ്രഭാഷകൻ

Movies

'നൂറു തടവ്​ ശൊന്ന മാതിരി'ജയിലർ മറ്റൊരു രജനി ബ്രാൻഡ് മാത്രം

ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്

Aug 14, 2023

Movies

മാന്‍ഹട്ടന്റെ ചലച്ചിത്ര ആര്‍ക്കൈവ്‌സ്, നോളന്റ അമേരിക്കന്‍ ഓപ്പണ്‍ ഹൈമര്‍

ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്

Aug 05, 2023

Education

കച്ചവട ബുദ്ധിക്കാരുടെ റോബോട്ട്​ ഫാക്​ടറിയാകരുത്​ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം

ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്, ലിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ

Oct 21, 2021

Health

മികച്ച ഗ്രേഡിന്​ മത്സരിക്കുമ്പോൾ കാമ്പസുകളിലെ ഹാപ്പിനസ്​ ഇൻഡെക്​സ്​ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ?

ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്, ലിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ

Oct 06, 2021

Cultural Studies

മോൻസൺ ഫാക്ടറിയിലെ പൈതൃക നിർമാണവും ഉമ്പർതോ എക്കോയുടെ കുരിശും

ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്, ലിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ

Sep 30, 2021

Education

വെൽക്കം ടു കാമ്പസ്, നൈസ് ടു സീ യൂ

ലിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്

Sep 11, 2021

Education

കോളേജ് അധ്യാപകരെ കൂക്കി വിളിക്കുന്നവരോട്​ പറയാനുള്ളത്​...

ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്, ലിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ

Jun 09, 2021