ഡോ. യു. നന്ദകുമാർ

എഴുത്തുകാരൻ, പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അണ്ണാമലൈ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിലെ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ മെഡിസിനിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്നു.

Health

അന്യഗ്രഹ ജീവിതവും ആത്മീയ മതിഭ്രമങ്ങളും ചില വിചിത്ര മാനസികാവസ്ഥകളും

ഡോ. യു. നന്ദകുമാർ

Apr 25, 2024

Health

അതിവ്യാപനശേഷിയുള്ള പുതിയ വകഭേദം; ഇനിയുമൊരു കോവിഡ് തരംഗം ഉണ്ടാകാം

ഡോ. യു. നന്ദകുമാർ

Oct 22, 2022

Health

സ്വാന്റെ പേബോ തിരുത്തിയെഴുതുന്ന സുവിശേഷങ്ങൾ

ഡോ. യു. നന്ദകുമാർ

Oct 11, 2022

Literature

ദാർശനികതയുടെ ​​​​​​​ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ഒരെഴുത്തുകാരൻ

ഡോ. യു. നന്ദകുമാർ

Sep 23, 2022

Health

പുതിയ വ്യാപനം പുതിയ തരംഗത്തിന്റെ സൂചനയോ? കോവിഡ്​ ഉയർത്തുന്ന പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ

ഡോ. യു. നന്ദകുമാർ

May 04, 2022

Media

പുതിയ മാധ്യമം, പുതിയ ഭാഷ, പുതിയ ട്രെൻഡ്​

ഡോ. യു. നന്ദകുമാർ

Apr 01, 2022

Health

ശാസ്ത്രവും മോഡേൺ മെഡിസിനും ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിടുന്ന വിധം

ഡോ. യു. നന്ദകുമാർ

Nov 07, 2021