ഡോ. രോഷ്​നി സ്വപ്​ന

കവി, നോവലിസ്​റ്റ്​, വിവർത്തക, ചിത്രകാരി. തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ സ്കൂൾ ഓഫ്​ ലിറ്ററേച്ചർ സ്​റ്റഡീസ്​ ഡയറക്​ടർ. കടൽമീനി​ന്റെ പുറത്തുകയറിക്കുതിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി, ചുവപ്പ്​ (കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ), അരൂപികളുടെ നഗരം, ശ്രദ്ധ, കാമി (നോവലുകൾ), കഥകൾ- രോഷ്​നി സ്വപ്​നതുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.

Theater

Told By My Mother മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാരുടെ നിലവിളി, ലെബനനിൽ നിന്ന്

ഡോ. രോഷ്​നി സ്വപ്​ന

Feb 11, 2023

Theater

അപ്രതീക്ഷിത ഡിവൈസുകളാൽ അവതരണം പുതുക്കിയ ‘ആർട്ടിക്​’

ഡോ. രോഷ്​നി സ്വപ്​ന

Feb 10, 2023

Theater

സാംസൺ:പ്രണയത്തിൽ ബലിയായവന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്​

ഡോ. രോഷ്​നി സ്വപ്​ന

Feb 08, 2023

Theater

വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ‘ഇറ്റ്​ഫോക്ക്​’

ഡോ. രോഷ്​നി സ്വപ്​ന

Feb 06, 2023

Poetry

ഞാനെന്ന പേരിൽ ഞാണ്ടു കിടക്കുന്ന പക്ഷി

ഡോ. രോഷ്​നി സ്വപ്​ന

Dec 31, 2022

Poetry

നാല് രംഗങ്ങൾ

ഡോ. രോഷ്​നി സ്വപ്​ന

Oct 19, 2022

Poetry

നഗ്‌നതയുടെ മഹാകാവ്യം

ഡോ. രോഷ്​നി സ്വപ്​ന

Aug 23, 2022

Poetry

ആൺ മുല

ഡോ. രോഷ്​നി സ്വപ്​ന

Mar 15, 2022

Poetry

പക്ഷികളെപ്പോൽ

ഡോ. രോഷ്​നി സ്വപ്​ന

Aug 11, 2021

Poetry

രോഷ്​നി സ്വപ്​നയുടെ കവിതകൾ

ഡോ. രോഷ്​നി സ്വപ്​ന

Aug 03, 2020