എം. സുൽഫത്ത്​

എഴുത്തുകാരി, അധ്യാപിക. ഫോറം ഫോർ മുസ്​ലിം വിമൻസ് ജൻഡർ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രവർത്തക.

Women

പെണ്ണുങ്ങളുടെ, വിനയയുടെ കളിക്കളം

എം. സുൽഫത്ത്​

Mar 04, 2024

Book Review

വെന്ത കാലുകളാൽ രഹ്ന ഓടിയ ഓട്ടം

എം. സുൽഫത്ത്​

Dec 29, 2023

Gender

നിയമത്തിന് കാത്തിരിക്കാതെ 33 ശതമാനം സ്ത്രീസംവരണം നടപ്പാക്കുകയാണ് പാർട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത്

എം. സുൽഫത്ത്​

Oct 26, 2023

Women

സ്ത്രീകളുടെ തുല്യപ്രാതിനിധ്യം അവകാശമാണ്, ഓർക്കണം എമിലിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം

എം. സുൽഫത്ത്​

Oct 11, 2023

Law

ഏകീകൃത സിവില്‍ നിയമമല്ല, വ്യക്തിനിയമ പരിഷ്‌കാരമാണ് വേണ്ടത്

എം. സുൽഫത്ത്​

Jul 07, 2023

Women

കലഹിച്ചും പോരടിച്ചും തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ മുന്നാമ്പുറങ്ങളിലെത്തിയത്

എം. സുൽഫത്ത്​

Apr 21, 2023

Women

മുസ്​ലിം പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമം: ഇടതു സർക്കാറും ആൺ മതനേതൃത്വത്തിനൊപ്പം

എം. സുൽഫത്ത്​

Jan 01, 2023

Women

തലകുത്തിമറിയ​ട്ടെ, തുള്ളിച്ചാട​ട്ടെ, പെൺകുട്ടികളും

എം. സുൽഫത്ത്​

Aug 05, 2022