ആർ. രാജശ്രീ

എഴുത്തുകാരി, നോവലിസ്റ്റ് കല്ല്യാണിയെന്നും ദാക്ഷായണിയെന്നും പേരായ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കത, അപസർപ്പകാഖ്യാനങ്ങൾ: ഭാവനയും രാഷ്ട്രീയവും തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികളാണ്.

Society

പ്രണയിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ സമൂഹത്തിന് എന്തുകാര്യം?

ആർ. രാജശ്രീ

Dec 28, 2022

Literature

കല്യാണിയുടെയും ദാക്ഷായണിയുടെയും കത പിറന്ന കഥ

ആർ. രാജശ്രീ

Nov 23, 2022

Dalit

ജാതി(യില്ലാ)ക്കേരളത്തിലെ ​​​​​​​രണ്ട്​ സന്ദർഭങ്ങൾ

ആർ. രാജശ്രീ

Oct 22, 2022

Social Media

ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ അക്രമം നടത്തുന്നത് റോഡിലിറങ്ങി ഒരാളെ തല്ലുന്നതിനെക്കാൾ എളുപ്പമാണ്

ആർ. രാജശ്രീ

Jan 31, 2022

Reading a Poet

പലനിറമുള്ള ഭാഷകളിൽ ഓടിവരുന്ന തീവണ്ടി

ആർ. രാജശ്രീ

Jan 03, 2022

Women

പ്രണയക്കൊലപാതകം; ആത്മനിന്ദയോടെ ഉച്ചരിക്കേണ്ട ഒരു വാക്ക്​

ആർ. രാജശ്രീ

Dec 20, 2021

Women

അമ്മത്തം അഭിനയിക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുടെ കത

ആർ. രാജശ്രീ

Nov 06, 2021

Society

പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ചില പേടികൾ

ആർ. രാജശ്രീ

Oct 02, 2021

Book Review

മലയാളാധുനികതയിലെ ജാതിരൂപ (ക )ങ്ങൾ

ആർ. രാജശ്രീ

Jun 05, 2021

Kerala

ഇടതുപക്ഷത്തിനെങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊരു ജയമുണ്ടായി?

ആർ. രാജശ്രീ

May 03, 2021

Memoir

ക്ലാസിലെ അധ്യാപിക, ക്ലാസിനുപുറത്തെ ഒരു കുട്ടി

ആർ. രാജശ്രീ

Mar 05, 2021

Politics

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 'വൈറൽ സുന്ദരി' മത്സരം നടത്തുന്ന ന്യൂസ് ഡസ്‌കുകളോട്...

ആർ. രാജശ്രീ

Dec 12, 2020

Kerala

പ്രതിപക്ഷനേതാവിന്റെ കുപ്രസിദ്ധമായ ആ റേപ്പ് ജോക്കിനുപിന്നിൽ...

ആർ. രാജശ്രീ

Sep 09, 2020