സ്വാതി ലക്ഷ്​മി വിക്രം

കാസർകോഡ്​ കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ എം.എ ഇംഗ്ലീഷ്​- താരതമ്യ പഠന വിദ്യാർഥി.

Movies

ഉണർവിനും ഉറക്കത്തിനുമിടയിലെ നൻപകൽ നേരം

സ്വാതി ലക്ഷ്​മി വിക്രം

Dec 13, 2022

Short Story

കതിരവൻ കെട്ട്

സ്വാതി ലക്ഷ്​മി വിക്രം

Oct 31, 2022

Movies

ഇല വീഴാ പൂഞ്ചിറ: അപ്രതീക്ഷിത മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയും

സ്വാതി ലക്ഷ്​മി വിക്രം

Jul 16, 2022

Movies

ഇല വീഴാ പൂഞ്ചിറ: അപ്രതീക്ഷിത മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയും

സ്വാതി ലക്ഷ്​മി വിക്രം

Jul 16, 2022

Movies

'പെർഫെക്റ്റ് ആയ അമ്മ എന്നൊന്നില്ല'; ദി ലോസ്റ്റ് ഡോട്ടർ റിവ്യു

സ്വാതി ലക്ഷ്​മി വിക്രം

Jan 10, 2022

Movies

രതിയുടെയും പ്രണയത്തിന്റെയും വഴിയെ ഭീമനെ നടത്തിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ

സ്വാതി ലക്ഷ്​മി വിക്രം

Dec 05, 2021

Movies

മാലിക്: അതിഗംഭീര തിയേറ്റർ എക്​സ്​പീരിയൻസ്​

സ്വാതി ലക്ഷ്​മി വിക്രം

Jul 15, 2021

Webseries

F.R.I.E.N.D.S: THE ONE WHERE ''WHOLE WORLD IS WATCHING''

സ്വാതി ലക്ഷ്​മി വിക്രം

May 28, 2021

Film Studies

പിഴുതെറിയപ്പെടേണ്ട 'കള'കൾ

സ്വാതി ലക്ഷ്​മി വിക്രം

Mar 26, 2021

Movies

ചുരുളി: കാണാക്കാഴ്ചകളുടെ പറുദീസ

സ്വാതി ലക്ഷ്​മി വിക്രം

Feb 12, 2021