വിജു വി. നായർ

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. രതിയുടെ സൈകതഭൂവിൽ, മാറുന്ന മലയാളി യൗവനം, ഉച്ചിക്ക്​ മറുകുള്ളവന്റെ ഉപനിഷത്ത്​, ജീനിയസ്സിന്റെ തന്മാത്രകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ.

Media

ലിബറലൈസേഷൻ, ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കൽ: നരസിംഹറാവു രാജ്യത്തോട് ചെയ്തത്...

വിജു വി. നായർ, കെ. കണ്ണൻ

Oct 23, 2022

India

താക്കറെയുടെയും ശിവസേനയുടെയും ക്വ​ട്ടേഷൻ രാഷ്​ട്രീയം സൃഷ്​ടിച്ച മുംബൈ

വിജു വി. നായർ, കെ. കണ്ണൻ

Jun 23, 2022

Memoir

ആഹിർ ഭൈരവിയുടെ നെടുവീർപ്പുകൾ

വിജു വി. നായർ

May 06, 2021

Science and Technology

സൂര്യഹൃദയം ആവഹിച്ച സഞ്ചാരി

വിജു വി. നായർ

Apr 29, 2021

Media

ഇ-മെയിൽ സർവൈലൻസിനുമുന്നിൽ വായ് പൂട്ടിനിന്നു 'മാധ്യമം', മാധ്യമങ്ങൾ

വിജു വി. നായർ, കെ. കണ്ണൻ

Dec 31, 2020

India

ഹർഷദ് മേത്ത, ബാൽ താക്കറെ, ബോംബെ കലാപം

വിജു വി. നായർ, കെ. കണ്ണൻ

Dec 17, 2020

India

ലിബറലൈസേഷൻ, ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കൽ: നരസിംഹറാവു രാജ്യത്തോട് ചെയ്തത്...

വിജു വി. നായർ, കെ. കണ്ണൻ

Dec 10, 2020

Media

എ ജേണലിസ്റ്റ് ഇൻഎഡിറ്റഡ്

വിജു വി. നായർ, കെ. കണ്ണൻ

Dec 02, 2020

India

തോറ്റ തേജസ്വിയാണ് ബിഹാറിൽ ശരിക്കും ജയിച്ചത്

വിജു വി. നായർ

Nov 12, 2020

Kerala

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാറ്റുരക്കുക മലയാളിയുടെ പ്രബുദ്ധമായ വർഗീയത

വിജു വി. നായർ

Oct 29, 2020

India

ഭരണഘടനയിൽ തൊടാതെ തോണ്ടാം അസ്ഥിവാരം

വിജു വി. നായർ

Aug 07, 2020

Kerala

പുര കത്തുമ്പോൾ ഡാറ്റ വെട്ടുന്നവർ

വിജു വി. നായർ

Apr 18, 2020