ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം

Education

ടീച്ചിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള അധ്യാപകർ എന്തുചെയ്യും?

ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം

Apr 23, 2023

Health

ജീവിതത്തെ സുന്ദരമാക്ക​ട്ടെ, ഓട്ടിസം എന്ന ഐഡൻറിറ്റി

ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം

Apr 02, 2023

Human Rights

ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളോട് മുഖംതിരിക്കുന്ന മലയാളി, കേരളം

ഡോ. എം.കെ. ജയരാജ്​, ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം

Sep 27, 2022

Society

പൃഥ്വീരാജിന്റെ മാപ്പുകൊണ്ട്​ തീരുമോ ‘കടുവ’ ഉയർത്തിയ വിഷയം?

ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം

Jul 12, 2022

Society

ഭിന്നശേഷി സമൂഹവും അതിന് പുറത്തുള്ളവരും

മനില സി. മോഹൻ, ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം, ഡോ. റോഷൻ ബിജിലി, ബീനാകുമാരി

Apr 02, 2022

Education

പരിമിതികൾക്കിടയിൽ ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനാകുമ്പോൾ

ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം

Jul 29, 2021

Education

നീറ്റ്​ മലയാളത്തിലും എഴുതാം; ഇതൊരു തിരുത്താണ്​

ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം

Jul 15, 2021

Education

ഡിജിറ്റൽ വിടവ് നികത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേരളം

ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം

Feb 22, 2021

Education

പേടിക്കാതെ എഴുതാം കുട്ടികളേ കോവിഡുകാല പരീക്ഷ

ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം

Jan 10, 2021

Memoir

പുനത്തിൽ രണ്ടുവർഷംകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു ‘സ്വയംമരണം’

ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം

Oct 26, 2020

Education

സ്‌കൂൾ തുറക്കൽ, സിലബസ്, പരീക്ഷ; തീരുമാനം വൈകില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം

ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം

Aug 15, 2020

Education

സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്ത അധ്യാപകർ എന്തുചെയ്യും?

ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം

Jul 10, 2020

Education

തുറക്കാതെ തുടങ്ങുന്ന സ്‌കൂളുകൾ

ഡോ.എ.കെ. അബ്​ദുൽ ഹക്കീം

May 31, 2020