അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

എഴുത്തുകാരൻ, കേരള ശാസ്​ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്​ സംസ്​ഥാന സമിതി അംഗം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന: ചരിത്രം, സംസ്​കാരം, നൈതികത എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

Economy

കേരളം, കേന്ദ്രം; സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഉത്തരവാദി ആരാണ്?

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Dec 01, 2023

Society

ജാതി- സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്​ഥകൾ​ ​​​​​​​ഒരേ മാനദണ്​ഡം കൊണ്ട്​ അളക്കുന്നതിലെ അപകടങ്ങൾ

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Dec 24, 2022

Books

പരിസ്​ഥിതിയും വികസന രാഷ്​​ട്രീയവും: മുതലാളിത്ത പരിഹാരങ്ങൾക്ക്​ ഒരു വിയോജിപ്പ്​

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Jun 15, 2022

Education

ജ്ഞാനസമൂഹ നിർമിതിയും ​​​​​​​ഇടതുപക്ഷ സർക്കാറും: ചില ആശങ്കകൾ

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Apr 20, 2022

Economy

ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി അഥവാ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത ഗോപ്യനാണയം

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Mar 07, 2022

Kerala

തുടർച്ചയിലെ ഇടർച്ചകൾ

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Feb 16, 2022

Kerala

കേരളത്തിലെ മണ്ണും മനുഷ്യരുമില്ലാത്ത കെ റെയിൽ പദ്ധതിരേഖ

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Jan 26, 2022

Environment

കേരളത്തിന്റെ പരിമിതികളിലൂടെ കെ- റെയിലിന്​ ഓടാനാകില്ല

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Oct 28, 2021

Kerala

കരുവന്നൂർ രീതി മാറണം, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Oct 13, 2021

Economy

പെട്രോളും ഡീസലും സർക്കാറിന്റെ ചൂഷണായുധമാകുമ്പോൾ

അഡ്വ. കെ.പി. രവിപ്രകാശ്​

Jun 17, 2021