മഹമൂദ് കൂരിയ

ചരിത്ര ഗവേഷകൻ, എഴുത്തുകാരൻ. ഹോളണ്ടിലെ ലെയ്ഡൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവേഷകനും ഡൽഹിയിലെ അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അധ്യാപകനുമാണ്. ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം, ഗ്ലോബൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലോ, ആഫ്രോ- ഏഷ്യൻ ബന്ധങ്ങൾ, ഇസ്‌ലാമിന്റെ ബൗദ്ധികചരിത്രം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. Islamic Law in Circulation, Malabar in the Indian Ocean: Cosmopolitanism in a Maritime Historical Region (Co-Editor) എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.

History

മലബാർ കലാപത്തിലെ മൃഗ കലാപങ്ങൾ

മഹമൂദ് കൂരിയ

Jan 12, 2024

Travel

ഉസ്‌കുദാരാ ഗിദർ കെൻ: മഴയൊഴിഞ്ഞ അനറ്റോളിയയിൽ

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Oct 23, 2022

Travel

പ്രണയത്തിന്റെ രണ്ട് ടർക്കിഷ് മിത്തുകൾ

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Aug 27, 2022

Travel

എഫ്യൂസസ്; ഒരു സംസ്‌കാരത്തിന്റെ അസ്ഥികൂടം

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Aug 13, 2022

Travel

കടലുകളിൽനിന്ന് തുർക്കി കാണുമ്പോൾ

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Aug 04, 2022

Travel

വരൂ, നമുക്ക് സാസ സംസാരിക്കാം

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Jul 19, 2022

Travel

തുര്‍ക്കി : അത്താത്തുര്‍ക്കില്‍ നിന്നും ഉര്‍ദുഗാനിലേക്കുള്ള ദൂരം

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Jul 15, 2022

Travel

സമയുടെ മാസ്മരികതയിലേക്ക്

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Jul 05, 2022

Travel

രുചിയുടെ സാമ്രാജ്യം

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Jun 28, 2022

Travel

ഉസ്‌കുദാരാ ഗിദർ കെൻ: മഴയൊഴിഞ്ഞ അനറ്റോളിയയിൽ

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Jun 16, 2022