കെ. ടി. ദിനേശ്

Education

എന്റെ കണ്ണിലുണ്ട്​, ആയിരക്കണക്കിന്​ വിദ്യാർഥികളുടെ മുഖങ്ങൾ…

കെ. ടി. ദിനേശ്

Jun 01, 2023

Politics

പാംപ്ലാനിയുടെ പ്രസ്​താവനക്ക്​ രാഷ്​ട്രീയ പാർട്ടികളും ഉത്തരവാദികളാണ്​

കെ. ടി. ദിനേശ്

May 22, 2023

Education

പൊളിച്ചെഴുതണം,  നമ്മുടെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍

കെ. ടി. ദിനേശ്

Apr 28, 2023

Travel

വിനോദയാത്രകൾ മരണയാത്രകളായി മാറുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

കെ. ടി. ദിനേശ്

Oct 08, 2022

Entertainment

അനുരാഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്‌സ് അത്ര ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ല

കെ. ടി. ദിനേശ്

Sep 20, 2022

Education

സ്​കൂൾ തുറന്നു, വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മുന്നിൽ പുതിയ ചോദ്യങ്ങളുമായി

കെ. ടി. ദിനേശ്

Nov 01, 2021

Education

സ്‌കൂളുകൾ തുറക്കാത്ത രണ്ടാം അധ്യയനവർഷത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങിനെയാവണം?

കെ. ടി. ദിനേശ്

May 31, 2021

Education

പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് അപ്രായോഗികം; ആരോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം

കെ. ടി. ദിനേശ്

Dec 21, 2020

Education

സീറോ അക്കാദമിക് വർഷം കുട്ടികളെ തീ തീറ്റിക്കരുത്

കെ. ടി. ദിനേശ്

Aug 13, 2020

Education

ഭാരതീയ നവലിബറൽ വിദ്യാഭ്യാസ നയരേഖ

കെ. ടി. ദിനേശ്

Aug 06, 2020

Education

ടെക്നോളജി അല്ല പെഡഗോജി ആണ് മുഖ്യം

കെ. ടി. ദിനേശ്

Jun 12, 2020

Education

സ്കൂളുകൾ ജൂണിൽ തുറക്കരുത്, കൊറോണക്കാലം കഴിയട്ടെ

കെ. ടി. ദിനേശ്

May 14, 2020