ഷാജി ചെന്നൈ

എഴുത്തുകാരൻ, സംഗീത നിരൂപകൻ, വിവർത്തകൻ, വിമർശകൻ, സിനിമാ നടൻ.

Music

തമിഴും ​മലയാളവും നെഞ്ചോടുനെഞ്ചുചേർത്ത്​ ​​​​​​​കേട്ട പാട്ടുകൾ

ഷാജി ചെന്നൈ

Oct 21, 2022

Poetry

ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക്

ചാൾസ് ബ്യുക്കോവ്‌സ്‌കി, ഷാജി ചെന്നൈ

Jul 23, 2022

Memoir

കെ.കെ, ഈ നിമിഷങ്ങൾക്ക്​ മരണമില്ല

ഷാജി ചെന്നൈ

Jun 01, 2022

Poetry

അല്ലാഹു അക്ബർ

മനുഷ്യപുത്രൻ, ഷാജി ചെന്നൈ

Feb 11, 2022

Short Story

ബഷീറിന്റെ കള്ളൻ

എസ്. രാമകൃഷ്ണൻ , ഷാജി ചെന്നൈ

Sep 02, 2021

Movies

സത്യൻ; അഭിനയത്തിന്റെ ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും

ഷാജി ചെന്നൈ

Nov 09, 2020

Movies

കെ.വി. ശാന്തി: ആദ്യത്തെ നായിക അവസാനിക്കുമ്പോൾ

ഷാജി ചെന്നൈ

Sep 26, 2020

Poetry

പിറന്നാൾ സൂം മനുഷ്യപുത്രന്റെ കവിത

ഷാജി ചെന്നൈ

Sep 04, 2020

Memoir

കാടുമലകളുടെ പാട്ടുകാരൻ

ഷാജി ചെന്നൈ

Aug 29, 2020

Memoir

ജോയ്​ രാഗം

ഷാജി ചെന്നൈ

Aug 01, 2020

Memoir

ഋത്വിക് ഘട്ടക്കിന്റെ കാമുകി

ഷാജി ചെന്നൈ

Jul 28, 2020

Poetry

മനുഷ്യപുത്രന്റെ കവിതകൾ

ഷാജി ചെന്നൈ

Jul 21, 2020

Poetry

മിഷ്‌ക്കിൻ കവിതകൾ

ഷാജി ചെന്നൈ

Jul 16, 2020