സുനിൽ പി. ഇളയിടം

എഴുത്തുകാരൻ, സാംസ്​കാരിക വിമർശകൻ. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്​കൃതം സർവകലാശാലയിൽ മലയാളം അധ്യാപകൻ. അധിനിവേശവും ആധുനികതയും, ഇന്ത്യാ ചരിത്ര വിജ്​ഞാനം, വീ​ണ്ടെടുപ്പുകൾ- മാർക്​സിസവും ആധുനികതാ വിമർശനവും, മഹാഭാരതം: സാംസ്​കാരിക ചരിത്രം എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.

Literature

കവിതയിലെ ഇതരലോകങ്ങൾ

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Dec 12, 2023

Obituary

എം. കുഞ്ഞാമൻ: മരണത്തിലും തുടരുന്ന സമരം

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Dec 08, 2023

Obituary

സി.ആര്‍. ഓമനക്കുട്ടന്‍: എപ്പോഴും തുറന്നിട്ട സ്‍നേഹവാതിൽ

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Sep 16, 2023

Book Review

ഇതിഹാസ ഭാവനയിലെ നൈതിക സ്ഥാനങ്ങൾ

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Nov 10, 2022

Society

നിയമം കൊണ്ടു മാത്രം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാനാവില്ല: സുനിൽ പി. ഇളയിടം

സുനിൽ പി. ഇളയിടം, കെ.ടി. നൗഷാദ്

Oct 23, 2022

Opinion

മതനിരപേക്ഷത: നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ, സാധ്യതകൾ

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Aug 12, 2022

Politics

തർക്കങ്ങൾ നിന്നിടത്തു നിൽക്കും; സംവാദമേ മുന്നോട്ടു നീങ്ങൂ

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Jan 27, 2022

Society

താർക്കിക ബ്രാഹ്‌മണ്യവും സംവാദാത്മക ജനാധിപത്യവും

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Jul 02, 2021

Kerala

ജനങ്ങളില്ലാതെ, കേവലമായ ഒരു സംഘടനയായി പോലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ജീവിതം സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന എ.കെ.ജി

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Feb 16, 2021

Kerala

കെ.സുധാകരന്റേത് ജാതീയതയുടെയും വംശവെറിയുടെയും പ്രശ്‌നം

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Feb 05, 2021

India

Communism in India - Talk Series

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Oct 18, 2020

India

ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയെ ഇന്ത്യാ ചരിത്രവുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ്

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Sep 24, 2020

Cultural Studies

ഇത് ഭാഷാ സ്‌നേഹത്തിന്റെ പ്രശ്‌നമല്ല, പ്രശ്‌നത്തിന്റെ ഭാഷയാണ്‌

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Sep 19, 2020

Kerala

ഇങ്ങനെയൊരു സെക്രട്ടറി കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Sep 11, 2020

Memoir

അജയൻ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠം

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

May 30, 2020

History

കോഴിക്കോട്ടാണ് സഖാക്കൾ അന്ന് ഒത്തുകൂടിയത്‌

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

May 16, 2020

India

കേരളം കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് നടന്ന ലോകവഴി

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

May 05, 2020

Kerala

കോഴിക്കോട്ടാണ് സഖാക്കൾ അന്ന് ഒത്തുകൂടിയത്‌

സുനിൽ പി. ഇളയിടം

Apr 07, 2020