മോദി- അദാനി ചങ്ങാത്തക്കഥ

കെ. സഹദേവന്‍, ഡോ. സ്മിത പി. കുമാര്‍

Economy

കോർപറേറ്റ്​ മടിശ്ശീല നിറയ്​ക്കുന്ന കാവി രാഷ്​ട്രീയം

കെ. സഹദേവൻ

Jan 30, 2023

India

കർഷകർ വിതയ്ക്കും സർക്കാർ വളമിടും അദാനി കൊയ്യും

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Oct 06, 2022

India

പട്ടിണി മാറ്റാനുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് കെണിയും അദാനിപ്പുരയിലെ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണവും

ഡോ. സ്മിത പി. കുമാർ

Oct 03, 2022

India

അദാനിയെത്തുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം മറക്കുന്നവർ

കെ. സഹദേവൻ

Sep 20, 2022

Economy

കാർമൈക്ക്ൾ കൽക്കരി: വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളുടെ തലയിലേക്ക് ഇടിത്തീ

കെ. സഹദേവൻ

Sep 15, 2022

Economy

ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി ഹബിന്റെ ഉടമയായി അദാനിയെ വളർത്തിയ മോദി സൂത്രം

കെ. സഹദേവൻ

Sep 10, 2022

Economy

നിങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ അല്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വിഡ്ഢിയാണ് : രതൻ ടാറ്റ

കെ. സഹദേവൻ

Sep 09, 2022

Economy

ഗുജറാത്തിൽ ഐ. എ. എസ് എന്നാൽ ‘ഇന്ത്യൻ അദാനി സർവ്വീസ്’

കെ. സഹദേവൻ

Sep 05, 2022

Economy

മോദി- അദാനി ചങ്ങാത്തക്കഥ: നയാപൈസ മുതൽമുടക്കില്ലാത്ത ഭൂമിക്കൊള്ള, സർക്കാർ ഒത്താശയോടെ

കെ. സഹദേവൻ

Sep 03, 2022

Economy

ഒരു മോദി- അദാനി ചങ്ങാത്തക്കഥ

കെ. സഹദേവൻ

Sep 01, 2022