സന്ധ്യാ മേരി

കഥാകൃത്ത്​, നോവലിസ്​റ്റ്​. വർഷങ്ങളായി ദൃശ്യ- ശ്രവണ മാധ്യമരംഗത്ത്​ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ​​​​​​​ചിട്ടിക്കാരൻ യൂദാസ് ഭൂത വർത്തമാന കാലങ്ങൾക്കിടയിൽ (കഥ), മരിയ വെറും മരിയ (നോവൽ) എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

India

അയാൾ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ജയിച്ചേക്കില്ല, എങ്കിൽപ്പോലും, നമുക്കയാളോടൊപ്പം ചേർന്നു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്...

സന്ധ്യാ മേരി

Mar 27, 2023

Media

എൻ.ഡി.ടി.വി എന്ന ചൂണ്ടുപലക

സന്ധ്യാ മേരി

Mar 06, 2023

Short Story

ആനിയമ്മയുടെ വീട്

സന്ധ്യാ മേരി

Oct 23, 2022

Society

തെരുവിൽനിന്ന്​ എടുത്തു വളർത്തുന്ന ഒരു പട്ടി ​​​​​​​നമ്മെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല മനുഷ്യരാക്കും

സന്ധ്യാ മേരി

Sep 15, 2022

Politics

കോൺഗ്രസ്​, മതേതരത്വം, കേരളം: നിരാശാഭരിതമായ ചില പ്രതീക്ഷകൾ

സന്ധ്യാ മേരി

Aug 11, 2022

Memoir

എന്റെ മുടി എന്റെ ജീവിതം എന്റെ ഇഷ്ടം

സന്ധ്യാ മേരി

Jun 29, 2022

World

മലയാള ചാനലുകളുടെ പുടിൻ വാതം

സന്ധ്യാ മേരി

Apr 21, 2022

Kerala

പിണറായി വീട്ടിലെത്തി, സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്ര വോട്ടർമാരായി

സന്ധ്യാ മേരി

May 06, 2021