അമൃത് ജി. കുമാർ

സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് കേരളയിലെ സ്‌കൂൾ ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷനിൽ പ്രഫസർ. വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന ആസൂത്രിത കലാപം, Factors Relating to Information Skills എന്നിവയാണ് കൃതികൾ

Education

OER ലൂടെ കാൽപ്പനികവത്ക്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും സ്വാതന്ത്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും

അമൃത് ജി. കുമാർ

Apr 29, 2023

Education

ഒരേ ചോദ്യത്തിന്​ ഒ​രേ ഉത്തരമെഴുതുന്ന ഒരേപോലത്തെ വിദ്യാർഥികൾ

അമൃത് ജി. കുമാർ

May 05, 2022

Education

സർവകലാശാലകൾക്കു മുന്നിലുള്ളത്​ മാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ദാരുണ അന്ത്യം

അമൃത് ജി. കുമാർ

Dec 23, 2021

Education

കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ പഠനക്കമ്മി

അമൃത് ജി. കുമാർ

Aug 29, 2021

Health

മരണഭയം നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവാണ്​

അമൃത് ജി. കുമാർ

Aug 27, 2021

Education

വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയോട് 10 അഭ്യർത്ഥനകൾ

അമൃത് ജി. കുമാർ

May 31, 2021

Book Review

ജനാഫ്രസ്സ് ഒരു മ്യൂസിയമാകുന്നു

അമൃത് ജി. കുമാർ

May 19, 2021

Education

പരസ്​പരം മൽസരിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും സമൂഹം വരും, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ലോകം

അമൃത് ജി. കുമാർ

Dec 22, 2020

Education

High-Tech Digital Classroom ഈ സർക്കാർ ക്ലാസ്​റൂമിനെ ഡിജിറ്റൽ കമ്പോളമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്

അമൃത് ജി. കുമാർ

Oct 13, 2020

Education

ഇക്കൊല്ലം ക്ലാസുണ്ടാകുമോ, പരീക്ഷയുണ്ടാകുമോ?

അമൃത് ജി. കുമാർ

Aug 12, 2020

Education

ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ ഓൺലൈനിൽ ഉത്തരം തരുമോ?

അമൃത് ജി. കുമാർ

Jun 25, 2020

Education

പഠനം ഓൺലൈനാകുമ്പോൾ ഉച്ചക്കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ എന്തുചെയ്യും?

അമൃത് ജി. കുമാർ

May 09, 2020