സിദ്ദിഹ

എഴുത്തുകാരി, ആരോഗ്യപ്രവർത്തക.

Poetry

കായിക വാര്‍ത്തകള്‍

സിദ്ദിഹ

Dec 22, 2023

Gender

വഴിതെറ്റുന്ന ഉടൽ രാഷ്ട്രീയം

സിദ്ദിഹ

May 26, 2023

Poetry

പൊരുത്തക്കേട്

സിദ്ദിഹ

May 19, 2023

Society

ഇനി ബോഡി ന്യൂട്രാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച്​ ​​​​​​​സംസാരിക്കാം

സിദ്ദിഹ

Dec 26, 2022

Society

പൂർണമായും തെരഞ്ഞെടുക്കാനായില്ല, ​​​​​​​മതവും യുക്തിവാദവും

സിദ്ദിഹ

Oct 09, 2022

Poetry

അപരം

സിദ്ദിഹ

Jun 15, 2022

Poetry

കള

സിദ്ദിഹ

Nov 20, 2021

Women

ആധുനിക മാതൃത്വം ഫെമിനിസത്തിന്റെ ബിസിനസല്ല

സിദ്ദിഹ

Nov 06, 2021

World

ഇസ്‌ലാമിലെയും താലിബാനിലെയും സ്ത്രീകൾ

സിദ്ദിഹ

Aug 27, 2021

Health

ആരോഗ്യം ഭരണകൂടങ്ങളുടെ തലവര വരയ്ക്കും

സിദ്ദിഹ

May 16, 2021

Health

ഞങ്ങളുടെ മരണം ആഘോഷിക്കുന്ന ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളും ഓർത്താൽ നന്ന്; ഞങ്ങൾക്കിത് അസഹ്യമായിരിക്കുന്നു.

സിദ്ദിഹ

Apr 30, 2021

Health

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്‌കൂൾ ബാഗിൽ നിന്ന് കോൺഡം കണ്ടുകിട്ടുകയാണെങ്കിൽ?

സിദ്ദിഹ

Dec 11, 2020