ഗ്രാന്‍മ സ്റ്റോറീസ്

Series

Women

പാലക്കാട്ടെ പാടത്തെ പാർവ്വതിയും അമ്മുക്കുട്ടിയും

മനില സി.മോഹൻ ⠀

Feb 03, 2023

Agriculture

കൈയേറ്റമല്ല, കുടിയേറ്റം; മലമുകളിൽ ജീവിതം നട്ട അമ്മിണിയും തങ്കപ്പനും

ഷഫീഖ് താമരശ്ശേരി

Oct 13, 2022

Society

ചെങ്കൽച്ചൂളയിലെ കനൽ; സൂസൻ രാജ് കെ.പി.എ.സി

മനില സി.മോഹൻ ⠀

Aug 10, 2022

Art

നിറങ്ങൾ തലയിൽ ചുമന്ന സത്യഭാമ

മനില സി.മോഹൻ ⠀

May 04, 2022

Society

കലാലയം രാധയും ജോസ് പായമ്മലും ജീവിച്ച നാടകങ്ങൾ

മനില സി.മോഹൻ ⠀

Apr 23, 2022

Society

ഗ്രേസി ടീച്ചറുടെ വിമോചിത ജീവിതം

മനില സി.മോഹൻ ⠀

Mar 14, 2022

Agriculture

ആർ.എസ്. മണി; ഒരു ഡൈഹാർഡ് മൂന്നാറുകാരൻ

ടി.എം. ഹർഷൻ

Mar 01, 2022

Memoir

സഖാവ് എം.കെ. ചെക്കോട്ടി; ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നൂറ്റാണ്ട്

മനില സി.മോഹൻ ⠀

Sep 21, 2021

Society

പാലായി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇളനീർ ബാലനായതും ഏഷ്യാഡിൽ ഓടിയതും

ബാലകൃഷ്ണൻ പാലായി

Sep 14, 2021

Society

കൊച്ചുപെണ്ണും കുറുംബക്കുട്ടിയും മീൻകുട്ട തലയിൽ ചുമന്ന അരനൂറ്റാണ്ട്

കൊച്ചുപെണ്ണ് & കുറുംബക്കുട്ടി / മനില സി. മോഹൻ

Aug 18, 2021

Society

ജോൺ അബ്രഹാമിൻറെ കൂട്ടുകാരൻ കുട്ടനാടിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നു

മംഗലശ്ശേരി പത്മനാഭൻ

Jun 20, 2021

Music

പ്രേമവിത്തുപാകി കാത്തൊരു സംഗീതം അഥവാ ബിയ്യാത്തുമ്മയുടെ പാട്ടുജീവിതം

ബിയ്യാത്തുമ്മ / മനില സി. മോഹൻ

Apr 16, 2021

Women

കോടികൾ കിട്ടിയാലും പാർട്ടിയെ കൈവിടാത്ത സഖാവ് സുഹറ

സുഹറ / മനില സി. മോഹൻ

Mar 22, 2021

Society

മ്മക്ക് തടീണ്ടെങ്കിൽ നയിച്ചുതിന്നാം- മണിപ്പുട്ട് റുഖിയ ജീവിതം പറയുന്നു

റുഖിയ / മനില സി. മോഹൻ

Feb 24, 2021

Society

മണിപ്പുട്ട് റുഖിയ, പുട്ട് പുട്ട് പോലൊരു ജീവിതം

റുഖിയ / മനില സി. മോഹൻ

Feb 08, 2021

Tribal

അമ്മേന്റമ്മന്റെ പേര് കുള്ളി; അമ്മേന്റെ പേര് മാതി; അച്ഛന്റെ പേര് ചെൽവൻ; എന്റെ പേര് മാസ്തി

മാസ്തി ഹെത്തൻ / മനില സി. മോഹൻ

Feb 01, 2021

Politics

സഖാവ് സുഹറയുടെ പ്രാർഥനകൾ

സുഹറ / മനില സി. മോഹൻ

Jan 15, 2021